Slow Jogging - Friends All Over the World

Stowarzyszenie SLOW JOGGING POLSKA

Slow Jogging - Friends All Over the World

Stowarzyszenie Slow Jogging Polska jest kontynuacją naszej przyjaźni z profesorem Tanaką i Magdą Jackowską oraz slow joggingiem jako doskonałą metodą rekreacyjnego dbania o zdrowie oraz jego wykorzystaniem w zintegrowanym treningu  zawodniczym.  

Naszym obecnym priorytetem jest organizowanie cyklicznych /przynajmniej raz w roku/ certyfikowanych kursów dla Instruktorów Slow Joggingu /pod patronatem Japońskiego Stowarzyszenia SJ wraz z personalnym udziałem profesora Tanaki lub Magdy Jackowskiej/. 

W obecnym kształcie Stowarzyszenie działa w formie uproszczonej  - w miarę rozwoju  mody na slow jogging oraz liczby trenerów i sympatyków mamy zamiar przeprowadzić wybory wraz z przekształceniem struktury w stowarzyszenie zwykłe i organizację struktur terenowych. Zachęcamy do kontaktu wszystkie osoby które chciałby włączyć się aktywnie w promocję tego sportu i przyczynić się do szerszego jego rozpropagowania.

Info: II edycja Kursu Instruktorskiego Slow Jogging z udziałem profesora Tanaki  i Magdy Jackowskiej odbyła się w dniach 7-9.04.2017 w Kątach Rybackich.  Mamy już w Polsce ponad 20-tu Certyfikowanych Trenerów Slow Joggingu!                        

Informacje o nowych kursach umieszczane będą na stronie www Stowarzyszenia oraz na FB SSJPolska.